قرار ملاقات مشاوره

   
   

  نقشه کشی و طراحی

  ۱.ایجاد نقشه اولیه ساختمان
  ۲.ایجاد نقشه های تاسیساتی و مکانیکی
  ۳.طراحی موقعیت های مکانی ایجاد شده
  ۴.طراحی گرافیکی (لوگو،رنگ سازمانی و ...)
  ۵.طراحی البسه پرسنل