قرار ملاقات مشاوره

   
   

  برندینگ و شعب

  ۱.طرح و برنامه مدت دار باشگاه مشتریان
  ۲.طرح و برنامه جهت جذب مشتریان
  ۳.مشاوره در امور تبلیغات
  ۴.مشاوره در انتخاب اسم و شعار مجموعه
  ۵.مشاوره جهت دریافت گواهینامه های استاندارد بین المللی
  ۶.برنامه ریزی طولانی مدت با هدف ایجاد شعب و درآمد حاصل از آن